Menu Zavřeno

Hradec autem

Mgr.Ing. Zdeněk Cvejn je předsedou zapsaného spolku Hradec autem z.s.

Spolek byl založen pro zlepšení postavení práv motoristů v Hradci Králové a blízkém okolí. Zásadní premisou je svobodná volba způsobu dopravy, kdy automobil je plnohodnotnou součástí dopravy naší společnosti a neměl by být vytěsňován z veřejného prostoru.

Prioritou je vyvážený a smysluplný dopravní systém města, včetně jeho vazeb na okolí, rozvoj dopravy v klidu i v pohybu, s důrazem na budování nových parkovacích míst ve městě Hradci Králové.

Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností chránil společné zájmy svých členů, kdy účelem spolku je rozvoj automobilové dopravy ve městě Hradec Králové, udržitelný rozvoj města respektující zájmy všech občanů a prevence vzniku negativních společenských jevů.

Web Hradec autem

Facebook Hradec autem